<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=271489683739696&ev=PageView&noscript=1" />

Dobry Dietetyk 2019 – tytuł TOP 10W dniu 23.11.2019 na Ogólnopolskim Zjeździe Sieci Dobry Dietetyk℠ wręczono Pani Magdalenie Łuszczak wyróżnienie, które stanowi jednocześnie nagrodę za zakwalifikowanie się do grona 10 najlepszych poradni Dobry Dietetyk℠ w Polsce w roku 2019. 
W plebiscycie bierze udział ponad 200 dietetyków w całej Polsce.


Serdecznie gratulujemy

Agencja Promocji Zdrowia
Właściciel i Koordynator Projektu Dobry Dietetyk℠
w Polsce

POKAŻ